Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

perfidia
13:50
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viasatyra satyra
perfidia
13:49
4292 51ed 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05
perfidia
13:49
0109 86fd 500
Reposted frompiro piro viatost tost
perfidia
13:47
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatost tost
perfidia
13:44
4427 e167
Reposted fromoll oll viatost tost
perfidia
13:41
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
perfidia
13:40
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viasatyra satyra
perfidia
13:39
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
perfidia
13:35
6218 1b48
Reposted fromGIFer GIFer viamisspandora misspandora

October 17 2018

perfidia
20:40

October 14 2017

perfidia
06:05
9194 ec9b
perfidia
06:04
0091 d300
Reposted fromoutline outline viakalina21 kalina21
perfidia
06:01
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viasatyra satyra
perfidia
06:00
3467 0b92
Reposted fromweheartit weheartit viasatyra satyra
perfidia
06:00
Reposted fromoski oski viasatyra satyra
perfidia
05:59
1701 4c9e
Reposted fromursa-major ursa-major viatost tost
perfidia
05:59
9260 a12a
"Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu. "

— J. Cortazar "Gra w klasy
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viatost tost
perfidia
05:58
8237 c2fc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamisspandora misspandora
05:57
2504 e291 500

danger:

Johannesburg by  elsa bleda

Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viakalina21 kalina21
05:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...