Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

12:40
9112 7237
Reposted fromtron tron viaPjotrek Pjotrek
perfidia
12:36
1702 bc33 500
Reposted fromfoods foods viakalina21 kalina21
perfidia
12:07
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPjotrek Pjotrek
12:07
4814 62af 500
perfidia
12:07
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaPjotrek Pjotrek
perfidia
12:07
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaPjotrek Pjotrek

June 01 2017

perfidia
08:38
6292 0aac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamisspandora misspandora
08:09
9594 b943
08:08
1109 fe4f 500

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

perfidia
08:07
1903 f464
Reposted fromrol rol viamisspandora misspandora
perfidia
07:58
6794 2995
Workout!
07:56
4506 971c

16 cameras & 62 days for the perfect click. Aligning the Sun and Moon.

Reposted frommyry myry viaPjotrek Pjotrek
perfidia
07:55

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
perfidia
07:52
Reposted fromciarka ciarka viamisspandora misspandora
07:42
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viamisspandora misspandora
perfidia
07:42
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakalina21 kalina21
perfidia
07:41
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalina21 kalina21
perfidia
07:38
perfidia
07:38
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakalina21 kalina21
perfidia
07:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl