Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

perfidia
07:58
6794 2995
Workout!
07:56
4506 971c

16 cameras & 62 days for the perfect click. Aligning the Sun and Moon.

Reposted frommyry myry viaPjotrek Pjotrek
perfidia
07:55

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
perfidia
07:52
Reposted fromciarka ciarka viamisspandora misspandora
07:42
8162 b8d3 500

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viamisspandora misspandora
perfidia
07:42
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakalina21 kalina21
perfidia
07:41
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalina21 kalina21
perfidia
07:38
perfidia
07:38
2931 65f1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakalina21 kalina21
perfidia
07:35

May 11 2017

perfidia
20:24

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viasatyra satyra
20:24
20:23
7490 c9c2 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viakalina21 kalina21
20:23
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viakalina21 kalina21
perfidia
20:22
Reposted frommesoup mesoup viakalina21 kalina21
19:35
7568 6fe8 500
perfidia
19:34
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viasatyra satyra
perfidia
19:31
7188 3d89 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaPjotrek Pjotrek
perfidia
19:31
2407 a1ec
perfidia
19:30
4333 0a7c 500
Reposted fromtost tost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl