Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

perfidia
15:14
0405 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalina21 kalina21

April 24 2017

perfidia
21:09
6535 8a34 500
Reposted fromelloko elloko viaPjotrek Pjotrek
perfidia
21:08
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— P. Czerwiński
Reposted frompromiskuizm promiskuizm viaPjotrek Pjotrek
perfidia
21:07
Reposted fromiminlove iminlove viaPjotrek Pjotrek
perfidia
21:07
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viasatyra satyra
21:06
2415 5004 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viasatyra satyra
21:05
4244 e553 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasatyra satyra
perfidia
21:04
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viasatyra satyra
21:04
7490 c9c2 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viakalina21 kalina21
perfidia
21:03
7439 9ea4
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viakalina21 kalina21
21:02
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viakalina21 kalina21
perfidia
21:01
Reposted frommesoup mesoup viakalina21 kalina21
perfidia
21:01
4882 4c2b
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakalina21 kalina21

April 13 2017

perfidia
14:48
perfidia
14:47
6402 bfdd 500
Reposted fromiamanartist iamanartist viaPjotrek Pjotrek
perfidia
14:45

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamisspandora misspandora
perfidia
14:43
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamisspandora misspandora
perfidia
14:28
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatost tost
perfidia
14:28
7746 a515
Reposted fromvennecto vennecto viatost tost
perfidia
14:25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl